A useful IDE for Carp
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

8 wiersze
285 B

initialization
gtCheck
<gtInspectorAction>
"TODO: make carp checker configurable"
^ GLMGenericAction new
action: [ GTInspector openOn: (CarpCheckExample new succeedingCarpChecker file: editor text asString; check) ];
icon: GLMUIThemeExtraIcons glamorousRefresh;
title: 'Check'